Welkom op de site van ASS

Het AmsterdamSpoed Symposium (ASS) is een jaarlijks terugkerend symposium voor gespecialiseerde verpleegkundigen van de spoedeisende hulpafdelingen en ambulance en ambulancechauffeurs. Het symposium is een initiatief van de spoedeisende hulpafdelingen en de ambulancediensten van de Agglomeratie Amsterdam.

Het doel van het ASS is het uitwisselen van kennis en ervaring en verbeteren van samenwerking tussen de verschillende disciplines. Dit wordt bereikt door het vergroten van inzicht in elkaars werkinhoud en werkomstandigheden en door gemeenschappelijke scholing en training.

De dag bestaat uit plenaire lezingen in de ochtend en workshops in de middag die per jaar een leidend hoofdthema hebben. Deze thema's hebben veelal een maatschappelijk karakter. 

Tijdens een plenaire sessie volgen alle deelnemers dezelfde lezingen en in workshops kunnen de deelnemers kiezen uit zo'n zes verschillende onderwerpen. Tijdens de lunch is er voor de deelnemers van het symposium de gelegenheid om stands te bezoeken van sponsoren die in relatie staan met de acute zorgverlening. De dag wordt afgesloten gezamelijk afgesloten met een plenaire sessie en een afsluitende borrel voor alle deelnemers en medewerkers.

Het eerste symposium werd gehouden in september 2009 en werd geopend door de burgemeester van Amsterdam Job Cohen.

 

Het symposium in 2014 staat in het teken van de samenwerking in de keten tussen Ambulance, Politie, Justitie en de Spoedeisende Hulp afdelingen. Met de pakkende titel "Zware jongens in het ziekenhuis' wordt aan de hand van een leidende casus over een geweldsdelicht de samenwerking tussen de 'Witte en Blauwe Kolom' in beeld gebracht en besproken

 

PBocxe © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

De deelnemende organisaties zijn:

Academisch Medisch Centrum

Ambulance Amsterdam

BovenIJ ziekenhuis

Lucas Andreas

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Slotervaart ziekenhuis

VU Medisch Centrum

Waterland ziekenhuis

Ziekenhuis Amstelland